Frame 1

Prekių grąžinimo ir pristatymo sąlygos perkant internetinėje parduotuvėje www.ryziaiprieskoniai.lt

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios UAB „Staroil“ (toliau vadinama – Pardavėjas) prekių gražinimo ir pristatymo sąlygos (toliau vadinama – Sąlygos) skirtos apibrėžti bei nustatyti UAB „Staroil“ įsigytų prekių (toliau vadinama – Prekės) gražinimo tvarką, kai grąžinamos Prekės įsigytos lthttps://ryziaiprieskoniai.lt parduotuvėje ir pirkėjas (fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs Prekes https://ryziaiprieskoniai.lt parduotuvėje (toliau vadinama – Pirkėjas) gali pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise Prekes apžiūrėti.

2. PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 2 – 5 darbo dienas. Jei prekė pristatoma vėliau – Pirkėjas apie tai yra informuojamas ir gali nutraukti Pirkimo – Pardavimo sutartį.

2.2. Prekes pristato Pardavėjas, Pardavėjo įgaliotas atstovas, arba įgalioti kurjeriai.

2.3. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

2.4. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su Pardavėju ar Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

3. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

3.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo nuostatomis.

3.2.  Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę:

a) reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę;

b) atitinkamai sumažinti kainą;

c) grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

3.3. Šių taisyklių 3.1. punkte nustatytomis teisėmis pirkėjas taip pat gali pasinaudoti ir tuo atveju, jeigu jam bus parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs.

3.4. Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodoma prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas iš šių taisyklių 3.2. punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

3.5. Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 3.2. punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

3.6. Kilus nesutarimui tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl maisto prekės kokybės, pardavėjas, gavęs pirkėjo raštišką prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 dienas raštu kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o tyrimo rezultatus, kai tik juos raštu pateikia Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pranešti vartotojui.

3.7. Išlaidos, susijusios su maisto prekių kokybės tyrimais, apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.8. Jeigu pardavėjas nevykdo šių taisyklių 3.2. ar 3.6. punktų reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti pardavėjui.

3.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškų maisto produktų.

3.10. Kokybiškas, ne elektronikos; ne vaistų; kokybiškų maisto produktų, įskaitant maisto papildus;  kokybiškų parfumerijos, kosmetikos, tualetinių preparatų; optikos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisų ir aparatų; papildų įsigytas Prekes Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių įsigijimo dienos pakeisti į analogiškas ar kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektacijos Prekes. Jeigu keičiant Prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

3.11. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų Prekių, tai Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių įsigijimo dienos grąžinti Prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą.

3.12 Pinigai už priimamas Prekes bus grąžinti Pirkėjui tokiu pat būdu, kokiu už jas ir buvo sumokėta per 14 (keturiolika) dienų nuo paskutinės prekės gražinimo datos.

3.13. Prekes Pardavėjui grąžina pats Pirkėjas savo lėšomis ir transportu.

3.14. Grąžinamoms Prekėms keliami reikalavimai:

a) grąžinamos Prekės turi būti nenaudotos;

b) grąžinamos Prekės turi būti nesugadintos ar kitaip nepažeistos;

c) turi būti išsaugotos gražinamų Prekių vartojamosios savybės;

d) Prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);

e) Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo parduotos. Pakuotė turi būti nesugadinta ir tvarkinga;

f) grąžinamos Prekės turi būti pilnos komplektacijos su visa gamintojo ir Pardavėjo pridedama dokumentacija.

3.15. Pirkėjas norėdamas grąžinti Prekes turi pateikti Pardavėjui Prekių įsigijimą liudijančius dokumentus: kasos aparato kvitą, pirkimo – pardavimo sutartį, PVM sąskaitą – faktūrą arba kitą Prekių pirkimą – pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, kuris rodytų, jog Pirkėjas sudarė pirkimo – pardavimo sutartį su Pardavėju, kurią vykdydamas sumokėjo Prekių kainą.

3.16. Prekės negali būti grąžinamos jei:

a) Pirkėjas nepateikia šių Taisyklių 8 punkte numatytų dokumentų;

b) grąžinamos Prekės neatitinka šių Taisyklių 7 punkte numatytų reikalavimų.

3.17. Kaip Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje yra nurodoma, vartotojas neturi teisės per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.

3.18. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos tik Pardavėjui sutikus. Pardavėjui sutikus tokios Prekės grąžinamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3.19. Jei pageidaujate grąžinti prekę, susisiekite su mumis el. pašto adresu uab.staroil@gmail.com

3.20. Pinigai už grąžintas prekes bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo paskutinės grąžintos prekės gavimo datos.

3.21. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes ar mūsų atstovas nepriima daikto grąžinimui.

3.22. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

3.23. Prekes grąžinate Jūs savo kaštais pardavėjo nurodytu adresu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės.

3.24. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

3.25. Transportavimo išlaidos nėra grąžinamos.

4. MOKĖJIMO BŪDAI

4.1. Atsiskaityti už prekes galite internetu, per mokėjimų sistemą „Opay“, kuri nukreips Jus į atsiskaitymo būdus.

4.2. Prekių kainos nurodytos su PVM.

4.3. Transportavimo išlaidos į prekės kainą neįskaičiuotos. Pristatymo kaina pridedama prie užsakymo bendros sumos.